16-02-2015 11:20 | Door: Erik Verheggen

Westpoort Warmte (WPW), een samenwerking tussen Nuon en Afvalenergiebedrijf (AEB) Amsterdam, gaat flink investeren in de warmtevoorziening van Amsterdam Noord.

Met de gezamenlijke investering van 35 miljoen euro realiseren zij de 16 kilometer lange warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’. De leiding gaat Amsterdam Noord van warmte voorzien. Dat bespaart volgens AEB 70 tot 80 procent CO2-uitstoot,

De warmteleiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam. De huizen in Amsterdam-Noord krijgen hun warmte nu nog vanuit zes tijdelijke warmtecentrales. Op het moment dat de leiding verbonden is met AEB Amsterdam, halen de betrokken partijen deze warmtecentrales weg.

Agenda Duurzaamheid

WPW heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de “Agenda Duurzaamheid”, die recent door de gemeenteraad is aangenomen.

De ambitie voor 2040 is dat 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40 procent van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen. De verwachting voor 2030 is dat 20.000 huishoudens in Amsterdam Noord aangesloten zijn op het stadswarmte-netwerk.

Afval is energie

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald waarna AEB het verwerkt. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Daarnaast zijn er een aantal kleinere warmtebronnen op het systeem aangesloten en komen er in de toekomst nieuwe, duurzame bronnen bij.

Nuon start dit voorjaar met de aanleg van de warmtetransportleiding voor WPW. De verwachting is dat de leiding in het najaar van 2016 gereed is.

Boringen

De aanleg van de warmtetransportleiding kenmerkt zich door het grote aantal betrokken partijen en inpassingen in de omgeving. De boringen doorkruisen enkele waterwegen, onder andere het Noordzeekanaal.

[caption id="attachment_75470" align="aligncenter" width="910"] Het tracé van de warmteleiding van AEB Amsterdam en Nuon[/caption]

Bron: AEB Amsterdam | foto: FaceMePLS, creative commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)