20-02-2015 10:01 | Door: Erik Verheggen

Wetenschapsorganisatie NWO, Shell en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) steken miljoenen in de ontwikkeling van slimme en duurzame energiesystemen.

Door de betrokkenheid van AMS krijgen de onderzoekers de mogelijkheid hun potentiële innovaties te testen in de stedelijke context van de regio Amsterdam.

Van het thuis opwekken van elektriciteit met zonnepanelen tot het inpluggen van elektrische auto’s op het net: er is vraag naar meer intelligentie in het elektriciteitsnetwerk. Slimme energiesystemen zijn van groot belang voor een betrouwbare levering van energie en voor het betaalbaar houden van elektriciteit uit nieuwe energiebronnen.

 

Urses

 

NWO en Shell investeerden vorig jaar samen € 6,5 mln in het onderzoeksprogramma Urses, dat staat voor Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems. Multidisciplinair onderzoek naar technologieën, algoritmen en ICT moet bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van slimme energiesystemen. Het gaat in totaal om elf onderzoeksprojecten bij verschillende Nederlandse universiteiten.

AMS, waarbij Shell als industriepartner vanaf de oprichting betrokken is, voegt zich bij het onderzoeksprogramma. De deelname en bijdrage van AMS maken het voor de onderzoekers mogelijk hun Urses-projecten te vertalen naar praktische toepassingen in de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast verbinden beide partijen op deze manier toponderzoekers en het bedrijfsleven vanuit heel Nederland aan de regio.

 

Living City Lab

 

“De wereld heeft meer en schonere energie nodig, die bovendien beschikbaar en betaalbaar is”, zegt Yuri Sebregts, Chief Technology Officer van Shell. “Om dit te bereiken moeten we de ontwikkeling van nieuwe innovaties branche-overstijgend aanpakken. Shell zet zowel eigen R&D-labs in als de denkkracht daarbuiten. Wij investeren daarom in toenemende mate in de samenwerking met anderen: universiteiten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven binnen én buiten onze industrie. In dit geval AMS, dat de stad Amsterdam als living city lab ziet.”

Shell, dat in totaal € 2 mln bijdraagt aan de gehonoreerde onderzoeksprojecten, probeert via samenwerking het innovatietempo in de energiesector verhogen. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat het vaak lang duurt voordat een nieuwe technologie daadwerkelijk wordt toegepast, terwijl innovaties juist nodig zijn om ook de komende decennia in de vraag naar energie te blijven voorzien. De verwachting is dat het energiegebruik de komende vijftig jaar met ruim 60 procent toeneemt.

 

Topsector

 

Het onderzoeksprogramma Urses maakt deel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan en is afgestemd op het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel is van de topsector Energie.

Urses is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. De looptijd van de onderzoeken is vijf jaar.

Bron: Shell | foto: kismihok, creative commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)