24-02-2015 10:12 | Door: Erik Verheggen

Voor het eerst is wind de belangrijkste bron voor hernieuwbare elektriciteit. De productie uit wind lag in 2014 8 procent hoger dan in 2013. Biomassa pakte 16 procent lager uit.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De totale productie van hernieuwbare elektriciteit in 2014 was 11,7 miljard kilowattuur, net iets minder dan in 2013. Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de productie van hernieuwbare elektriciteit schommelt rond 10 procent van het verbruik.

De elektriciteitsproductie van windmolens nam toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2014 met ongeveer 150 megawatt tot ongeveer 2.850 megawatt eind 2014 door het gereedkomen van enkele kleinere en middelgrote windparken. Samen produceren deze windparken nu genoeg voor 5 procent van het elektriciteitsverbruik.

De overheid streeft naar 6.000 megawatt op land in 2020 en 4.500 megawatt op zee in 2023. Om deze doelstellingen te realiseren, zal het windvermogen sneller moeten groeien dan in het verleden.

Bron: CBS | foto: Kim Hansen, creative commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)