23-08-2012 08:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Met het huidige beleid, ook na de invoering van het Lenteakkoord, zal de doelstelling om 14 procent van de Nederlandse energie in 2020 duurzaam op te wekken niet worden gehaald.

Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als op huidige voet wordt doorgegaan, zal het aandeel duurzame energie gegroeid zijn van de huidige 4 procent naar 7 tot 10 procent in 2020. De toename zal veroorzaakt worden door extra productie van windenergie en groter gebruik van biobrandstoffen in transport en meer inzet van duurzame warmte. Dit is echter niet voldoende om aan 14 procent duurzame energieopwekking te komen.

Broeikasgassen wel verminderd

Met de daling van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen zit Nederland wel op de goede weg. De uitstoot van deze gassen zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk onder de door de EU opgestelde emissieplafonds liggen.

De uitvoering van het Lenteakkoord draagt daar aan bij. Door de afschaffing van de vrijstelling van de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking vindt een sterke CO2-reductie plaats in de energiesector. De uitstoot van het verkeer neemt af als gevolg van de versobering van fiscale mobiliteitsvoordelen.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Foto: bies