02-03-2015 16:10 | Door: Thijs ten Brinck

Snelgroeiende wilgen zijn goed inzetbaar in de waterzuivering. Eenmaal volgroeid dient het hout als brandstof voor bijvoorbeeld stadsverwarming.

Wilgen, populieren en elzen kunnen helpen bij het nabehandelen van rioolwater en afvalwater van bedrijven. Net als riet nemen de boomsoorten fosfaat en stikstofverbindingen op tijdens de groei. Ook onttrekken ze zware metalen en giftige koolstofverbindingen uit het afvalwater.

In Nederland maken enkele waterzuiveringbedrijven al gebruik van riet voor de nabehandeling van afvalwater. "Maar rietvelden leveren geen bruikbare biomassa op," zegt Martijn Boosten van de stichting Probos in een interview met Cobouw. Een wilgenbrandstofbos als afvalwaterzuivering is volgens Boosten "financieel het meest aantrekkelijk".

De geproduceerde biomassa kan dienen als brandstof voor stadsverwarmingsketels. Als er zware metalen of koolstofverbindingen zijn opgenomen door de wilgen, moet de as wel zorgvuldig worden afgevoerd.

Proefproject

Samen met adviesbureau Bioniers onderzocht de Wageningse stichting Probos de mogelijkheden voor wilgenzuivering in Nederland. In het buitenland, vooral in Zweden, is al meer ervaring met deze toepassing. In Nederland hopen de onderzoekspartners binnenkort met enkele waterzuiveringsbedrijven een proefproject te starten.

Bron: CoBouw, Vakblad H2O | Foto: Peter, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)