05-09-2012 17:18 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het duurzame getal van de dag is 83, oftewel het percentage Nederlandse gemeenten dat uitsluitend groene energie gebruikt.

Dit blijkt uit onderzoek van het Klimaatverbond onder 150 gemeenten. Slechts 10 procent van de deelnemende gemeenten gebruikt overwegend grijze energie. Hoewel een groot gedeelte van de gemeenten zegt zich actief bezig te houden met  het opwekken van eigen schone energie door middel van zond, wind en water, blijkt de werkelijke opwekking bij de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen te staan. Ten opzichte van het totale energiegebruik blijft in bijna de helft van de gemeenten het aandeel van eigen energie nog beperkt tot 1 procent of minder.

Organisatie ontbreekt

Een verklaring voor de teleurstellende resultaten is vaak niet een gebrek aan goodwill, maar een gebrek aan organisatie. Gemeenten maken  wel degelijk gebruik van duurzame oplossingen, maar het is vaak onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is binnen de gemeente. Hierdoor ontbreekt het zicht op de resultaten en blijft het onduidelijk of doelstellingen worden bereikt.

 

Foto: http://www.megaman.nl