20-01-2012 15:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Uit cijfers van het Internationale Energie Agentschap (IEA) blijkt dat wereldwijd zes keer zoveel subsidie naar fossiele brandstoffen als naar hernieuwbare energie gaat. De organisatie roept om het beëindigen van de overheidssteun voor olie, gas en kolen.

Fatih Birol, hoofdeconoom van het IEA, stelt dit in een interview met de Britse krant de Guardian. In totaal zou de maatregel de helft van de CO2-besparing op kunnen leveren die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Het IEA heeft berekend dat in 2010 wereldwijd voor €316 mrd aan subsidies voor kolen, olie en gas werd uitgegeven. Een bekend voorbeeld is rode diesel voor de landbouw, waarvoor lagere accijnzen gelden. Ter vergelijking, wereldwijd werd er in 2010 ongeveer €53 mrd aan subsidies voor hernieuwbare energiebronnen uitgegeven.

“Dankzij subsidies voor fossiele brandstoffen lijden energiemarkten aan appendicitis. Ze moeten worden verwijderd voor een gezonde energie-economie,” zei Birol. “De prijzen voor energie zijn significant te laag in veel delen in de wereld, wat leidt tot verspilling, instabiele prijzen en brandstofsmokkel. Het ondermijnt daarnaast de concurrentiepositie van hernieuwbare energie.”

Handrem

Het IEA stelt bij monde van Birol dat een uitfasering van fossiele brandstoffen een besparing van 750 mln ton CO2 kan opleveren in 2015, gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van industrieland Duitsland. Dit kan mogelijk stijgen tot 2,6 gigaton in 2035. Dit is de helft van de uitstoot die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2? C, de limiet die als veilig wordt gezien door wetenschappers.

“Subsidies voor fossiele brandstoffen zijn een handrem terwijl we op de weg zijn naar een toekomst van hernieuwbare energie,” voegde Birol toe. “Het verwijderen ervan brengt ons halverwege de weg die de opwarming tot 2?C beperkt.” Ook de Wereldbank, econoom lord Nicholas Stern en diverse groene groeperingen hebben geroepen om het beëindigen van de subsidies.

Scholen en ziekenhuizen

Ontwikkelingslanden nemen overigens het grootste gedeelte van de subsidies voor fossiele brandstoffen voor hun rekening, vooral de landen die zelf fossiele brandstoffen exporteren. Het beleid wordt doorgaans verantwoord als manier om armoede te verlichten.

Het IAE toont aan dat deze stelling onjuist is. “Slechts 8 procent van de totale subsidiepot in 2010 ging naar de armste 20 procent van de bevolking,” zei Birol. Hij voegde toe dat arme mensen twee keer worden gestraft, omdat de subsidies ook besteed hadden kunnen worden aan scholen en ziekenhuizen.

De meeste ontwikkelde landen hebben beleid dat fossiele brandstoffen rechtstreeks subsidieert inmiddels uitgefaseerd. Een recente analyse van de OESO toont echter dat deze zijn vervangen met indirecte steun. In Nederland moeten windmolenparken bijvoorbeeld een aanzienlijke bijdrage betalen om op het energienet aangesloten te worden. Voor traditionele gas- en kolengestookte centrales gaat dit tegen kostprijs. De schatting voor deze indirecte manieren van steun liggen tussen de €35 mrd en €58 mrd.

Bron: The Guardian

Foto: Flickr.com, Alejandro Espinosa