10-09-2012 12:23 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

Energiebedrijf Eneco wil dat Nederland een voortrekkersrol gaat spelen in duurzame energie. Het bedrijf legt daarvoor drie punten voor aan de politiek.

Volgens het bedrijf kan de Nederlandse energievoorziening schoon, betrouwbaar en betaalbaar worden als de energiebedrijven investeren in klanten door samen energie op te wekken en te besparen. Ten tweede moet schone energie gestimuleerd worden door het ‘de vervuiler betaalt’ principe. Daarnaast moet decentrale energieopwekking door burgers, boeren en bedrijven gestimuleerd worden.

“We zien helaas weinig duurzame ontwikkelingen in Nederland. De opwekking van elektriciteit uit vervuilende kolen verdubbelt en de eigen opwek van schone energie door consumenten wordt niet gestimuleerd doordat saldering vóór de meter niet mogelijk is”, constateerde Jeroen de Haas, voorzitter van de raad van bestuur van Eneco, tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van het bedrijf. “Er is nog steeds geen goed werkende CO2-markt. Het is tijd om het tij te keren. Duurzame energie is de oplossing voor een toekomstvaste energievoorziening.”

Cijfers Eneco

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Eneco in de eerste helft van dit jaar €309 mln heeft geïnvesteerd in duurzaam productievermogen en vernieuwing en onderhoud van de netten. De grootste posten waren de ontwikkeling van de biomassacentrale in Delfzijl (€42 mln) en investeringen in windparken in Nederland, België en Groot-Brittannië (€52 mln). Ter vergelijking: het energiebedrijf investeerde €158 mln in de uitbreiding van de gas- en elektriciteitsnetten.

Daarnaast werd er 32,4 procent CO2 bespaard per medewerker ten opzichte van 2007 en was het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit 12,1 procent. Een jaar geleden was dit nog 9,9 procent. De CO2-uitstoot bij elektriciteitsproductie nam echter toe van 154,1 gram per kilowattuur vorig jaar naar 175 gram.

Duurzaam pand

In april heeft Eneco een nieuw, duurzamer hoofdkantoor in gebruik genomen. In het pand zijn 2.100 werknemers gehuisvest die eerder over zes verschillende locaties waren verspreid. Omdat het kantoor gelegen is naast treinstation Rotterdam Alexander, hoopt de organisatie zo het autoverkeer flink te verminderen.

Daarnaast wordt maakt het kantoor gebruik van een WKO-installatie, zonnepanelen, oplaadpalen voor elektrische auto’s en biologische en lokale catering.

Bron: Eneco Foto: