10-09-2012 13:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Geen asbesthoudende daken meer in 2024. Dat wil staatssecretaris Atsma bereiken door een subsidie van €20 mln uit te trekken voor het vervangen van asbestdaken.

De subsidie is beschikbaar voor boeren die de astbesthoudende daken van hun boerderijen willen verwijderen en daarvoor in de plaats  zonnepanelen installeren. Dit­­­­ kondigde Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, afgelopen vrijdag aan tijdens een werkbezoek in Overrijssel. “Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarisch ondernemer gaat duurzame energie produceren’’, zei Atsma.

Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarisch ondernemer gaat duurzame energie producerenJoop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De beschikbare €20 mln wordt verdeeld naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie. In oktober wordt een convenant afgesloten met de provincies waarin de provincies beloven alleen geld te verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. Daarna moeten de provincies hun eigen regelingen treffen. “Bij de meeste provincies liggen de regelingen al in model klaar, dus het zal straks wel snel gaan. Provincie Overijssel heeft  nu al een ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’-regeling,” zegt Sjirk Kuyper, senior woordvoerder Milieu.

Nederland in 2024 asbestvrij

Momenteel ligt er naar schatting 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische gebouwen. Zonder wettelijke verplichting zou het nog tot 2044 duren voordat alle asbestdaken vervangen zijn; het huidige tempo van vervanging is zo’n 4 miljoen vierkante meter per jaar.

Met de subsidiëring probeert Atsma wat vaart achter de sanering van asbest te zetten. De verwachting is dat de subsidie zorgt voor een verdubbeling van de asbest die jaarlijks vervangen wordt. Zo zal er in 2024 geen enkele boerderij meer zijn met asbesthoudende daken. De subsidiëring is echter alleen beschikbaar voor daken van agrarische gebouwen. Voor de vervanging van andere daken ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar. Kuyper: “De subsidie is bedoeld om de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaren draaglijker te maken, maar met €20 mln kan helaas niet iedereen worden geholpen.”

Investering in duurzame energie

In verband met hoge kosten is de vervanging van daken voor veel boeren niet zo aantrekkelijk. Door boeren die bij het vervangen van de asbestplaten meteen investeren in zonnepanelen te belonen met een subsidie, hoopt Atsma te voorkomen dat gebouweigenaren de oude golfplaten ondanks de gezondheidsrisico’s nog jaren laten zitten. De stimulans voor het vervangen van de daken is dan dat de vervanging niet wordt gezien als een prijzig verlies, maar als investering in een nieuwe, duurzame inkomstenbron: zonne-energie.

 

Foto: kbaird