11-09-2012 12:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Europese Unie wil een limiet stellen aan het gebruik van biobrandstoffen op basis van gewassen. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat in handen is gekomen van persbureau Reuters.

Uit het wetsontwerp blijkt dat de EU van plan is om alle subsidies voor biobrandstoffen op basis van gewassen stop te zetten als de huidige wetgeving in 2020 afloopt. Biobrandstoffen op basis van gewassen zouden minder klimaatvriendelijk zijn dan aanvankelijk werd gedacht en concurreren met de voedselproductie.

“De Europese Commissie is van mening dat na 2020, biobrandstoffen alleen gesubsidieerd mogen worden als deze leiden tot een substantiële besparing van broeikasgassen.En als deze niet geproduceerd worden van gewassen die gebruikt worden voor voedsel en diervoeder”, is te lezen in het ontwerp.

Beleidsommezwaai

Het wetsontwerp, dat nog goedkeuring nodig heeft van Europese overheden en wetgevers, laat een verschuiving zien in Europa’s veel bekritiseerde biobrandstofbeleid en een stilzwijgende erkenning van beleidsmakers dat de doelstelling voor biobrandstoffen in 2020 vanaf het begin al gebreken vertoont.

De beleidsommezwaai komt nadat wetenschappelijke studies de emissiebesparing van biobrandstoffen in twijfel trekken. Ook hebben matige oogsten in belangrijke graanproducerende regio’s gezorgd voor een stijging van de voedselprijzen en voor een toenemende angst voor voedseltekorten.

Transportsector

In Europa is de transportsector jaarlijks goed voor bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen. Na de energiesector is transport daarmee de grootste vervuiler. In 2011 besloegen biobrandstoffen op basis van gewassen zo’n 4,5 procent van de totale vraag in de Europese transportsector.

De bindende doelstelling om in 2020 een aandeel van 10 procent brandstoffen op basis van hernieuwbare bronnen te hebben is lastig te verenigen met de plannen die in het wetsontwerp worden gepresenteerd. Verwacht werd namelijk dat biobrandstoffen op basis van gewassen het grootste aandeel zouden vormen binnen deze 10 procent.

Geavanceerde biobrandstof

Om de doelstelling toch te behalen zouden geavanceerde biobrandstoffen een rol kunnen spelen. Deze worden geproduceerd met behulp van huishoudafval en algen. Hiervoor zou het gebruik van deze geavanceerde biobrandstoffen verdrievoudigd moeten worden. Op dit moment zijn dit soort biobrandstoffen echter nog niet commercieel beschikbaar.

Bron: Reuters

Foto: Jonathan Flickr