13-04-2015 13:44 | Door: Thijs ten Brinck

De nieuwe supercomputer voor het Argonne National Laboratory moet het onderzoek naar nieuwe zonnepanelen, accu’s en biobrandstoffen bevorderen.

De rekenkracht van de nieuwe supercomputer voor het Argonne National Laboratory komt beschikbaar voor wetenschappers uit alle disciplines. Voor het energieministerie zijn nieuwe materialen, optimalisatie van aerodynamica en biologisch kennis de belangrijkste onderzoeksgebieden. De Amerikaanse overheid steekt $ 200 mln in het project. 

“Slechts weinig overheidsinvestering hebben zoveel impact op zoveel wetenschappelijke onderzoeksthema’s”, zegt Peter Littlewoon, directeur van het Argonne National Laboratory. “Supercomputers versnellen de ontwikkeling en maken technologie sneller marktrijp.”

Onderzoek

Materiaalonderzoekers kunnen met de enorme rekenkracht zoeken naar nieuwe materialen voor accu’s en zonnepanelen. In de transportsector en de windindustrie levert de supercomputer rekenkracht om de lucht en waterstromen rond schepen, treinen, auto’s en windturbinebladen zo gunstig mogelijk te maken.

Biologen zullen de supercomputer gebruiken om te speuren naar de beste organismen voor de productie van biobrandstoffen en andere biochemische toepassingen. Chemisch technologen gebruiken de huidige supercomputer van het Argonne National Laboratory ook al voor baanbrekend materiaalonderzoek.

De nieuwe supercomputer, Aurora genoemd, moet in 2018 gebruiksklaar zijn. De chipbedrijf Intel en supercomputerbouwer Cray zijn verantwoordelijk voor de realisatie. 

Bron: Breaking Energy | Foto: NASA Goddard, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)