23-04-2015 14:58 | Door: Thijs ten Brinck

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigt aan dat de elektriciteitsmarkten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk beter aan elkaar gekoppeld worden.

De landelijke netbeheerders van de betrokken landen, waaronder Tennet voor Nederland, gaan intensiever samenwerken. De organisaties zullen vooral slimmer berekenen hoeveel transportcapaciteit er van moment tot moment beschikbaar is om stroom te transporteren.

“Transportcapaciteit zal nu minder snel een probleem zijn. Op dagen dat bijvoorbeeld in Duitsland veel goedkope zonne- of windenergie wordt geproduceerd, kunnen we profiteren van hun lagere elektriciteitsprijzen” zegt Henk Don, bestuurslid van de ACM. “Het verschil in prijs tussen Nederland en Duitsland neemt af en dat is goed voor de concurrentiekracht van bedrijven in Nederland.”

Op 21 mei 2015 wordt de verbeterde koppeling van kracht. Uiteindelijk moet het hele vaste land van Europa meedoen aan de zogeheten flow-based marktkoppeling.

Kostenbesparing

De ACM spreekt van een kostenbesparing die oploopt van ongeveer € 10 per jaar voor huishoudens tot miljoenen voor grootverbruikers. “Doordat er één grote markt ontstaat, kunnen de producenten van elektriciteit scherper met elkaar concurreren”, zegt Henk Don. “Voor bedrijven die heel veel elektriciteit verbruiken zoals bijvoorbeeld bedrijven die staal produceren, kan de besparing oplopen tot 5 miljoen euro per jaar. Dat is goed voor onze economie.”

Meer uitwisseling van informatie over vraag, aanbod en transportcapaciteit moet leiden tot efficiëntere uitwisseling van de elektriciteit zelf en tot optimale benutting van de bestaande netwerken. In Europa zijn in de afgelopen jaren al veel grensoverschrijdende stroomkabels aangelegd, en er zitten er nog veel meer in de pijplijn. 

Bron: ACM | Foto: Charles Clegg, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)