28-09-2012 14:56 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het is mogelijk een duurzaam energiesysteem te bereiken door een transformatie van het huidige systeem.

Die transformatie moet wel op korte termijn beginnen en vergt een goed samenspel in het gehele energieveld. Dat blijkt uit de Global Energy Assesment (GEA), een onderzoek waaraan wereldwijd honderden experts hebben meegewerkt. Vrijdag werd het onderzoek, waaraan ook onderzoeksinstituut ECN, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht hebben bijgedragen, voor het Nederlandse publiek gelanceerd.

Volgens de GEA vereist de energietransitie radicale veranderingen in energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie. Ook is onmiddellijke actie vereist, omdat het decennia duurt om energiesystemen te transformeren.

De energie-efficiëntie kan snel verbeterd worden door isolering van gebouwen, goede toepassingen in de nieuwbouw en het gebruik van elektrisch vervoer. Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix kan volgens het rapport in 2050 gestegen zijn van de huidige 17 procent naar 30 tot 75 procent en in sommige gebieden naar 90 procent.

Maatregelen

Om dit te bereiken is een geïntegreerd energiesysteem in verschillende sectoren zoals industrie, bouw, transport en voedsel essentieel. Lokaal te werk gaan heeft hierbij meer kans van slagen dan globale langetermijnmaatregelen. Ook zijn er subsidies nodig en hogere investeringen. Op dit moment wordt er wereldwijd jaarlijks €1.010 mrd) geïnvesteerd in hernieuwbare energie, dit moet met €1.320 mrd tot €1.709 mrd per jaar toenemen. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Naast het investeren in hernieuwbare energie moet er een fundamentele verandering plaatsvinden in het fossiele brandstofgebruik. Er moet meer gebruik worden gemaakt van CO2-opslag, biogas en het bijstoken van biomassa in kolencentrales. CO2-uitstoot moet belast worden en het rapport noemt ook de mogelijkheid van schaliegas, mits de milieurisico’s beperkt blijken.

Voordelen en uitdagingen

Het rapport noemt naast de vanzelfsprekende milieuvoordelen ook een verbeterde werkgelegenheid, sterkere lokale economieën en een hogere welvaart en gezondheid  als pluspunten van de energietransitie. De uitdagingen die genoemd worden zijn het verminderen van de kosten, het verhogen van de investeringen en de integratie van hernieuwbare energie in het huidige systeem.

Tot slot voegen de auteurs toe dat het cruciaal is dat er in de maatschappij bewustzijn heerst over het belang van de energietransitie. Individuen en gemeenschappen moeten hun cultuur, lifestyle en waarden hierop aanpassen.

Bron: ECN Foto: Trevor