19-05-2015 07:13 | Door: Thijs ten Brinck

In de Verenigde Staten is dit jaar al 4.600 megawatt aan steenkoolcentrales gesloten. Over heel 2015 daalt de opwekcapaciteit van steenkool met 4 procent in de VS.

Tussen 2012 en 2020 halen de Verenigde Staten bijna 50.000 megawatt aan kolenstroomcapaciteit uit de markt. Dit jaar is een piek zichtbaar in die ontwikkeling, met de sluiting van ruim 12 gigawatt aan gesloten kolencentrales.

Geen vervanging

De verouderde energiecentrales sluiten omdat ze niet langer renderen, of onder aangescherpte regels teveel schadelijke emissies uitstoten. Het betreft vooral oude centrales met een lage brandstofefficiëntie. De sluiting heeft dan ook een positieve impact op de gemiddelde CO2-uitstoot van de resterende kolencentrales.

Ongeveer 40 procent van de gesloten kolencentrales wordt omgebouwd om stroom op te wekken met aardgas. Een klein gedeelte zal op biomassa gaan draaien en andere centrales zijn in het geheel niet meer nodig vanwege verbeterde energie-efficiëntie en het groeiende aandeel hernieuwbare stroom.

Bron: SNL, Trehugger | Foto: Marcel Oosterwijk, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)