28-05-2015 12:24 | Door: Thijs ten Brinck

De Windvereniging Zeewolde wil 200 windmolens saneren en er 100 nieuwe turbines voor in de plaats zetten. Zo wekt de gemeente meer duurzame windenergie op, met minder impact op het landschap.

In Zeewolde ontwikkelt de plaatselijke windvereniging plannen voor een windpark van 300 megawatt. De vereniging, die bestaat uit boeren, windturbine-eigenaren en burgers, overlegt met de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente over mogelijkheden om het landschap mooier te maken en tegelijkertijd meer duurzame energie op te wekken.

Flevopolder windenergie

Een integraal projectplan moet leiden tot het afbreken van 200 oude windturbines en de installatie van 100 nieuwe windmolens. Eind juni vindt een informatieavondplaats in de gemeente. Nog voor het einde van 2015 moet het projectplan gezamenlijk zijn vastgesteld.

Flevoland energieneutraal

De Windvereniging Zeewolde is een van vijf windverenigingen in Flevoland. De verenigingen denken met de gemeentes en provincie mee over de optimale plaatsing van windenergie in de Flevoland.

Van de 6.000 megawatt aan windturbines die Nederland volgens het Energieakkoord moet plaatsen, wil de Provincie Flevoland bijna een kwart voor zijn rekening nemen. De provincie zelf wil in 2020 energieneutraal zijn, afgezien van het energiegebruik voor transport.

De provincie heeft relatief vroeg al veel windturbines geplaatst. Vooral kleinere turbines verspreid over het landschap. Nu wil Flevoland windturbines van de nieuwste generatie plaatsen, geconcentreerd in windparken of in lijnopstelling.

In andere gebieden breekt de gemeente bestaande windmolens af om het uitzicht te verbeteren. Voor elke nieuwe molen worden er twee afgebroken. Daarmee gaat het draagvlak onder de bevolking én het geïnstalleerde windvermogen omhoog.  

Bron: Flevopost, Windwerktvoorflevoland.nl | Foto: bertknot, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)