22-10-2012 10:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Meer dan duizend bedrijven hebben in 2011 weer meer energie bespaard. De energie-efficiëntie verbeterde met gemiddeld 1,9 procent.

Dat schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De bedrijven uit onder andere de industrie, transport, dienstensector en voedingsindustrie liggen daarmee op schema om de afgesproken energiebesparingsdoelen in 2020 te halen. De doelen zijn vastgelegd in de convenanten MJA-3 en MEE, waarin bijvoorbeeld gemeentes, grote en middelgrote bedrijven die niet onder de Europese CO2-handel vallen, afspraken maken over energie-efficiëntie.

De deelnemende bedrijven aan MEE en MJA3 vertegenwoordigen 80 procent van het industriële energieverbruik en gezamenlijk een kwart van het totale energieverbruik in Nederland. De behaalde besparing van 1,9 procent staat gelijk aan het energieverbruik van 250.000 huishoudens, aldus Verhagen.

Aanzienlijke prestatie

VNO-NCW is blij dat de meerjarenafspraken tussen bedrijfsleven en overheid, ondanks de crisis, vruchten blijven afwerpen. De werkgeversorganisatie benadrukt dat de besparing kan zelfs op 2,2 procent kan uitkomen, als de energiebesparingen in de internationale keten ook worden meegerekend. VNO-NCW is vooral trots op het feit dat de inkoop van duurzame energie door bedrijven fors is gestegen.

Zij laten zien dat in economisch mindere tijden het wederom is gelukt om een aanzienlijke prestatie te leveren. Minister Verhagen, EL&I

Verhagen is blij met de inzet van de bedrijven die onder het MJA3-convenant vallen. "Zij laten zien dat in economisch mindere tijden het wederom is gelukt om een aanzienlijke prestatie te leveren." Deze groep ondernemingen heeft tussen 2009 en 2011 de energie-efficiëntie met 11,5 procent verbeterd. Daarmee ligt de groep op schema om het energie-efficiëntiedoel van 11,9 procent over de periode 2009-2012 te halen.

Foto: Gerard Stolk