16-06-2015 07:03 | Door: Thijs ten Brinck

De inschrijving voor duurzame energiesubsidies is inmiddels ruim overtekend voor 2015. Sinds de vorige update zijn er elf aanvragen voor duurzaam geproduceerd aardgas ingediend.

Dat meldt de RVO op haar website. In de periode tussen 21 mei en 4 juni is er in totaal voor € 608 mln aan SDE+ aanvragen voor hernieuwbaar gas ingediend, verspreid over 11 projecten. In de vorige publicatie van de RVO was er nog geen sprake van groengasprojecten.

Verder is er een sterke toename te zien in de aanvragen voor duurzame warmte- en WKK-projecten. In totaal zijn er in deze categorie nu 127 plannen ingediend, voor een gezamenlijk subsidiebedrag van € 2,5 mrd.

Vol maar nog niet dicht

Naast de duurzame warmte-, WKK- en groengasprojecten is er ook een zeer groot aantal kleinere zonne-energieprojecten toegevoegd aan het overzicht van de RVO. In totaal zijn er sinds 31 maart 2015 al 257 aanvragen voor duurzame elektriciteitsopwekking ingediend.

Voor 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken € 3,5 mrd beschikbaar gesteld voor de regeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. In totaal is er tot nu toe al voor bijna € 5 mrd aan aanvragen voor SDE+ subsidies ingediend. Niet alle aanvragen zullen dus gehonoreerd worden, maar de inschrijving blijft open tot dat alle SDE+ gelden zijn toegekend aan projecten. 

Van het beschikbare budget is inmiddels de eerste € 235 mln toegekend. Om welke projecten het gaat is niet bekend gemaakt. Voorstellen die tegen een lage prijs duurzame energie kunnen opwekken krijgen voorrang.

Bron: RVO | Foto: Micolo J, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)