26-10-2012 09:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In een open brief aan de onderhandelaars pleit de Sociaal-Economische Raad voor een 'breed energieakkoord' met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Volgens het adviesorgaan is er in het huidige energie- en klimaatbeleid te weinig continuïteit en samenhang. Dat belemmert CO2-reductie en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Ook zet het de concurrentiepositie van Nederland onder druk en maakt het ons land steeds afhankelijker van de import van energie uit instabiele regio's.

'Korte termijn'

Een breed gedragen energieakkoord is daarom op korte termijn nodig, concludeert de SER. Dat levert niet alleen een lagere energierekening en milieuwinst op, maar ook nieuwe banen in de bouw en aanverwante bedrijfstakken.

De SER biedt aan als regisseur alle belanghebbende partijen bijeen te halen. Ze noemt naast werkgeversorganisaties en vakbonden expliciet de energieproducenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, de chemiebranche en de metaalsector.

Nationaal Energie Transitieakkoord

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over een 'breed energieakkoord'. Tijdens een debat over energie en klimaat heeft oud-minister Ed Nijpels alle energiewoordvoerders in de Kamer toe laten zeggen dat ze na de verkiezingen zo snel mogelijk om tafel zouden gaan zitten voor het formuleren van een Nationaal Energie Transitieakkoord.

Daar is tot op heden weinig van terecht gekomen. De Kamerleden hebben toegezegd dat ze met resultaten zouden komen op het moment dat de SER zijn advies zou uitbrengen.

Foto: oijulia