27-02-2012 14:59 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit was in 2011 bijna 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is ongeveer evenveel als in 2010, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat afgelopen jaar 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd is uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dit komt neer op ongeveer 10 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

De hernieuwbare elektriciteitsproductie bleek afgelopen jaar stabiel. Het aandeel over 2011 was ongeveer even groot als in het jaar daarvoor.

Organisch afval

In Nederland wordt het grootste deel van de hernieuwbare elektriciteit gewonnen uit biomassa. Hieruit komt bijna 60 procent van hernieuwbare elektriciteit. Ook de productie van bio-elektriciteit was ongeveer net zo hoog als in 2010.

In 2011 nam de productie van hernieuwbare elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties met bijna 10 procent toe door het in gebruik nemen van nieuwe installaties. Hieronder vallen onder andere het verbranden van organisch afval in verbrandingsinstallaties en de productie van elektriciteit uit biogas.

De wind waait…

Het CBS stelt dat de wind het de afgelopen jaren een beetje laat afweten. In 2010 was het windaanbod bijna een kwart minder wind dan het langjarige gemiddelde.

December 2011 was echter een recordmaand voor windmolens met een totale productie van 850 miljoen kWh . Deze periode was de elektriciteitsproductie door windmolens goed voor ruim 7 procent van het totaal aan elektriciteitsverbruik die maand.

Over het geheel genomen is in 2011 ten opzichte van 2010 de productie van windenergie met 5 procent toegenomen door een uitbreiding van de capaciteit.

Bron: CBS

Foto: M.J.Ambriola