21-11-2012 16:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederland bungelt onderaan de G20 wat betreft de CO2-intensiteit van onze economie. Alleen Brazilië en Saoedi-Arabië scoren slechter.

Dat blijkt uit onderzoek onder de G20-landen, de 20 grootste economieën ter wereld, plus Nederland van adviesbureau PwC. In 2010 hebben wereldleiders in Cancun met elkaar afgesproken dat de temperatuur tot 2050 wereldwijd niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Het is daarvoor essentieel dat economische groei plaatsvindt zonder dat de CO2-uitstoot meegroeit.

Om aan de doelstelling van Cancun te voldoen moet in Nederland de CO2-intensiteit tot 2050 met 5,2 procent per jaar zijn afgenomen. In tegenstelling tot een afname, laten de afgelopen jaren een stijging zien van de CO2-intensiteit. In 2011 nog met 2,4 procent.

CO2-intensiteit goede graadmeter

CO2-intensiteit is een betere graadmeter voor de milieu-impact van een economie dan de absolute CO2-uitstoot. Een krimpende economie heeft als gevolg dat de CO2-uitstoot ook zal dalen. Daarmee lijken CO2-doelstellingen dichterbij te komen, terwijl er niets veranderd is aan onderliggende processen of beleid. Als de economie aantrekt zal de uitstoot namelijk ook weer stijgen.

CO2-intensiteit meet de verhouding tussen de CO2-uitstoot en het bruto nationaal product (BNP). Simpel gezegd: hoeveel CO2 stoot een economie uit per verdiende euro? Hoe meer CO2 nodig is, hoe inefficiënter een economie. Op die manier kan onafhankelijk van de economische groei of krimp worden bekeken of een land echt in staat is haar CO2-uitstoot te reduceren.

G20-landen

Alleen Brazilië (+3,5 procent) en Saoedi-Arabië (+3,2 procent) doen het slechter dan Nederland. Europese landen als Frankrijk en Duitsland doen het juist beter. Deze landen weten economische groei te realiseren zonder dat de CO2-uitstoot  stijgt Voor elke miljoen dollar van het Duitse BNP wordt 235 ton CO2 uitgestoten. In Nederland wordt 371 ton uitgestoten per miljoen dollar.

Bovenaan de lijst prijkt Australië, waar de CO2-uitstoot daalde met 8,2 procent terwijl het BNP met 3 procent groeide, een daling in de CO2-intensiteit van liefst 11 procent.

Voor elke miljoen dollar van het Duitse BNP wordt 235 ton CO2 uitgestoten. In Nederland wordt 371 ton uitgestoten per miljoen dollar.

Somber vergezicht

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland de doelstellingen uit Cancun gaat halen. Tussen het doel (- 5,2 procent) en de werkelijkheid (+2,4 procent) zit een gapend gat van 7,6 procent. Een van de conclusies van PwC is dat zowel Nederlandse beleidsmakers, als het publiek blijkbaar niet doordrongen zijn van de noodzaak tot aanzienlijke CO2-reductie.

Het gevolg daarvan is dat obstakels zoals tijdrovende vergunningsaanvragen, het ontbreken van lokale steun voor windparken en hoge initiële investeringen in vergelijking met fossiele brandstoffen zullen blijven bestaan.

Bron: PriceWaterhouseCoopers

Foto:  ElitePete