17-07-2015 13:35 | Door: Thijs ten Brinck

In China is begonnen aan de bouw van de Shuangjiankou-waterkrachtcentrale. Vanaf 2022 moeten vier waterturbines in deze dam samen 2.000 megawatt opwekken.

De Shuangjiankou-dam, in de Yangtze-rivier, wordt de hoogste ooit. Met 314 meter is hij ruim tien meter hoger dan de Eiffeltoren. De dam wordt ruim 640 meter breed en achter de dam ontstaat een stuwmeer met een oppervlak van bijna 40 vierkante kilometer. 

China wil in 2030 een vijfde van de hernieuwbare elektriciteit opwekken met waterkracht. Vier turbines, elk 500 megawatt sterk, in de Shuangjiankou-dam dragen bij aan die ambitie. 

China heeft momenteel ongeveer 85.000 waterkrachtcentrales. De grootste daarvan, de Drieklovendam, wekt liefst 18 gigawatt hernieuwbare stroom op. In China staat ook de huidige hoogste dam. De Jinping-1, is al enkele meters hoger dan de 301 meter hoge stalen toren in Parijs.

Niet onomstreden

Hoewel waterkracht een hernieuwbare energiebron is, wordt de bouw van de stuwdammen niet door alle milieuorganisaties verwelkomd. De oorspronkelijke vegetatie, die na het vollopen van de stuwmeren onder water staat, is gaan rotten en stoot veel methaan uit. Methaan is een sterk broeikasgas.

Het stilstaande water niet goed voor de waterkwaliteit, en het voedzame slib dat de rivieren meevoerden bereikt niet langer de landbouwgebieden stroomafwaarts. Ook houden de stuwdammen de migratie van vis tegen

Daarnaast moesten meer dan een miljoen inwoners van de duizenden dorpen langs de rivier gedwongen verhuizen, omdat hun huizen in het waterbassin van de waterkrachtcentrales kwamen te liggen.

Ook voor de Shuangjiankou-dam spelen deze aspecten.

Bron: Klimaretter, IndiaTimes | Foto: Richard Child, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)