29-11-2012 10:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2011 is de elektriciteitsproductie in Nederland met 4 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Deze afname is vooral toe te schrijven aan een dalende productie van elektriciteit uit fossiele bronnen.

Dat blijkt uit een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  dinsdag publiceerde. De gedaalde elektriciteitsproductie wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere brandstofprijzen , een hoger aanbod van hernieuwbare elektriciteit in Nederland en toevoer van elektriciteit uit het buitenland. Wel  was er in 2011 een lichte stijging in het totaalverbruik.

Aandeel hernieuwbare elektriciteit groeit

Traditionele elektriciteitsproducenten zagen hun productie dalen, terwijl producenten van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen hun productie juist zagen stijgen. Vooral de productie van windenergie was een flinke aanjager voor de groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit. De productie van elektriciteit uit wind steeg in 2011 met bijna 25 procent. Samen met de opwekking uit biomassa , die stabiel bleef, zorgde wind voor een toename van hernieuwbare elektriciteit met zo’n 10 procent.

Kolen worden minder belangrijk

Er is al langere tijd een trend waarneembaar van een dalend aandeel van elektriciteit uit fossiele brandstoffen.  Tussen 1998 en 2011 daalde het aandeel elektriciteit uit fossiele brandstoffen van 90,5 tot 82,5 procent. Deze daling is vooral te danken aan de afname van het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Van 1998 tot en met 2011 daalde het aandeel elektriciteit uit steenkool van 28 procent tot 18 procent. Aardgas bleef met een aandeel van ongeveer 60 procent in deze periode een redelijk stabiele bron.

Bron: CBS

Foto: Christopher F.