28-07-2015 09:37 | Door: Thijs ten Brinck

Nederland krijgt er op het vasteland een groot aantal windenergieprojecten bij. Dat blijkt uit een update van de aanvragen en gunningen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

Van de 102 aanvragen voor nieuwe windparken op zee, in meren of op waterkeringen is inmiddels ruim driekwart gehonoreerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De drie voorstellen om windenergie op te wekken met windmolens in een meer zijn allen goedgekeurd. Van de 64 plannen met windturbines op het vaste land zijn  er inmiddels 41 gehonoreerd, 22 zijn nog in behandeling. Op het grensvlak tussen het vaste land en het water, op dijken en andere waterkeringen, komen nog eens 32 windprojecten.

Aan de 76 windenergieprojecten, 35 zonneparken en een kleine waterkrachtcentrale is samen nu € 740,7 mln SDE+ subsidie toegewezen. Aan 31 projecten voor hernieuwbare warmte of warmtekrachtkoppeling is nog eens € 876,6 toegekend. De elf ingediende projecten voor groengas zijn allen nog in behandeling. 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: H.P. Brinkmann, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)