18-12-2012 10:56 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Met een mondiale 41e plek blijft Nederland achter bij de voorbereiding op een stabiele en groene energietoekomst.

Dat blijkt uit de Energy Architecture Performance Index (EAPI) die tot stand kwam door een samenwerking van het Zwitserse World Economic Forum en consultancybedrijf Accenture.

De EAPI bekijkt hoe de huidige energie-infrastructuur van landen bijdraagt aan de drie componenten van de “energiedriehoek”: economische groei, duurzame ontwikkeling en een stabiele energievoorziening. Alle drie zijn van belang voor een stabiele energietoekomst.

In de index komt Nederland niet verder dan een 41ste positie. Vlak boven landen als Azerbeidzjan en Thailand, maar ver onder koplopers Noorwegen, Zweden  en Zwitserland.

Energiedriehoek

Nederland scoort relatief goed op het onderdeel leveringszekerheid en toegang tot energie. De score op duurzaamheid, denk hierbij aan bijvoorbeeld  CO2-uitstoot , blijft echter achter. Net als het onderdeel economische groei en ontwikkeling , waarbij wordt gekeken naar onder andere energie-intensiteit en betaalbaarheid van energie, waar Nederland ook matig scoort.

Op een schaal van 0 tot 1 scoorde koploper Noorwegen 0.67 op economische groei en ontwikkeling, 0.63 op duurzaamheid en 0.95 op toegang tot energie en leveringszekerheid.

Ter vergelijking, Nederland scoorde op de eerste twee onderdelen 0.5 en op het laatste 0.77. Geen enkel land slaagde erin om op alle drie de onderdelen de volledige score binnen te slepen.

Rijke landen scoren goed

De top tien wordt gedomineerd door landen met hoge inkomens. Er is volgens het rapport een sterke correlatie tussen landen met een hoog BNP en goed functionerende energiesystemen.  Ook speelt hernieuwbare energie en alternatieve bronnen zoals biomassa en nucleaire energie een belangrijke rol in de top tien. Gemiddeld genomen is 36 procent van de totale energievoorziening in deze landen afkomstig van hernieuwbare of alternatieve bronnen.

Foto: EAPI