19-08-2015 18:43 | Door: Thijs ten Brinck

Netwerkbeheerder Westland Infra heeft in Poeldijk een transformatorstation voorzien van een antigeluidsysteem. Bewoners van een naburige nieuwbouw hebben daardoor geen geluidsoverlast.

Geluidsisolatiespecialist Merford uit Gorinchem heeft voor Westland Infra in het Zuid-Hollandse Poeldijk een Active Noise Reduction (ANR)-systeem geïnstalleerd. Het systeem dempt een storend zoemgeluid, dat wordt geproduceerd door de stroomtransformator.

Bij de transformator komt elektriciteit binnen op een hoog voltage en wordt het omgezet in de veiligere laagspanning die bij huishoudens binnenkomt. Bij die omzetting ontstaan storende trillingen. Met 24 luidsprekers creëert het ANR een tegengesteld antigeluid, dat de storende zoem grotendeels opheft.

Antigeluid

Het antigeluidsysteem is een alternatief voor fysieke geluidsisolatie, daar was in het transformatorhuis geen plaats voor. In het oorspronkelijke ontwerp was er geen sprake van omliggende bebouwing en golden er minder strenge geluidseisen.

Het systeem meet continu de frequentie en het volume van de trillingen die de transformator produceert. Daar past het antigeluid automatisch op aan. Volgens Westland en Merford is het de eerste keer dat een dergelijk systeem in deze sector is toegepast. Mogelijk had de transformator zonder het antigeluid verplaatst moeten worden.

Bron: Merford, Westland Infra | Foto: Ko Tetu, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)