25-08-2015 09:22 | Door: Thijs ten Brinck

Nederland krijgt er vijf nieuwe windprojecten op land bij, zo blijkt uit cijfers over het SDE+programma. Het merendeel van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is voor 2015 vergeven.

Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is er dit jaar € 3,5 mrd aan subsidies beschikbaar. Hiervan is tot nu toe € 2,7 mrd toegekend, verdeeld over 159 duurzame energieprojecten. Dat blijkt uit de laatste tussenstand van de besteding van het budget, gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ten opzichte van de laatste cijfers zijn er vijf nieuwe aanvragen voor grote windenergieprojecten op land gehonoreerd. De goedgekeurde projecten hebben samen € 489,5 mln aan SDE-gelden te besteden.

Nog 424 projecten in de race

Eerder maakte de RVO.nl al bekend een subsidie toe te kennen aan 76 kleinere windparken en 39 zonneparken. Verder gaat er € 1,5 mrd naar projecten met duurzame warmte en biomassa of biogas.

Van de 635 ingediende projecten zijn er inmiddels 52 afgewezen. Voor het resterende subsidiebedrag van € 767 mln zijn nu nog 424 aanvragen in de race. De projecten die nog in behandeling zijn vergen samen een budget van € 3,6 mrd. Er zullen dus nog meer projecten buiten de boot vallen.

Bron: RVO.nl | Foto: Matthias Ripp, via Flickr Creative COmmons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)