15-01-2013 15:27 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

70 procent van de Europeanen vindt dat investeringen in groene energie prioriteit moet krijgen boven investeringen in kernenergie en schaliegas.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat was gericht op de houding van Europeanen ten opzichte van luchtverontreiniging. In elk van de 27 landen werd hierover door ongeveer duizend mensen een vragenlijst ingevuld.

Daaruit bleek dat 70 procent van de Europeanen vindt dat investeringen in hernieuwbare energie prioriteit zouden moeten krijgen boven investeringen in andere CO2-beperkende maatregelen. Daaronder energiebesparing, kernenergie, CO2-opslag, en onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas.

Nederland scoort Europees gezien gemiddeld. In Nederland vindt 60 procent van de ondervraagden dat de prioriteit bij investeringen in hernieuwbare energie zou moeten liggen. Energiebesparing staat met 29 procent op de tweede plaats, gevolgd door nucleaire energie (22 procent) en CO2-opslag (19 procent).

Gebrek aan draagvlak

Het feit dat meer dan de helft van de Europeanen prioriteit wil geven aan investeringen in hernieuwbare energie klinkt indrukwekkend. Hierbij moet wel meegenomen worden dat ondervraagden vóór de vraag over energie al gewezen waren op het probleem van luchtverontreiniging, wat de mening over hernieuwbare energie kan hebben beïnvloed.

Duidelijk is dat Nederlandse ondervraagden minder prioriteit gaven aan hernieuwbare energie dan de gemiddelde Europeaan. De andere West-Europese landen scoren allemaal hoger dan Nederland. Duitsland en Denemarken scoren met beiden 81 procent zelfs bijzonder hoog.

Het Nederlandse klimaatbeleid is relatief slecht. Een gebrek aan draagvlak voor investeringen in hernieuwbare energie vanuit de bevolking zou hier zowel een oorzaak als een gevolg van kunnen zijn.

Bron: Businessgreen

Foto: fdecomite