02-09-2015 13:31 | Door: Thijs ten Brinck

In 2021 zal er in de Europese wateren zo’n 45 gigawatt aan windparken staan, 35 gigawatt meer dan nu. Grote consortia spreiden de ontwikkelingskosten en risico’s bij de bouw van enorme windparken.

Dat schrijft ABN Amro in het rapport Offshore wind in een stroomversnelling. Waar de taken voor de bouw van een windpark voorheen door een hoofdaannemer werd verdeeld onder specialistische onderaannemers, trekken deze bedrijven in de nieuwe projecten van meet af aan vaak samen op.

De bedrijven schrijven in de vorm van consortia samen in op aanbestedingen om zo de kosten en ontwikkelrisico’s van de windparken samen te dekken. Dat drukt de financieringskosten, waardoor ook het eindbod en de prijs per duurzaam opgewekte kilowattuur lager uitkomt.

Gemini en Dogger Bank

Het voorlopig grootste Nederlandse offshore windpark, het 600 megawatt grote Gemini, wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door de Canadese energiebedrijf Northland Power, de Nederlandse energieleverancier HVC, windturbinebouwer Siemens en offshore-specialist Van Oord. Van Oord heeft voor de bouw van de transformatorstations en het onderhoud van het park nog wel onderaannemers aangetrokken  

De aanbesteding voor het Britse windproject Dogger Bank, dat 4.800 megawatt aan windmolens krijgt, is gewonnen door een consortium van de energieleveranciers RWE uit Duitsland, Statkraft en Statoil uit Noorwegen en het Britse SSE. Concurrenten op de Europese elektriciteitsmarkt werken bij de bouw van dit megawindpark dus nadrukkelijk samen.

Toekomst voor Nederland

Van de 35 gigawatt die Europa de komende jaren bijbouwt neemt Nederland 10 procent voor zijn rekening. Nog dit jaar gaat de aanbesteding voor de eerste helft van het 1.400 megawatt grote windpark Borssele open.

In 2016 volgt ook de tender voor de tweede 700 megawatt bij Borssele en tot en met 2019 kunnen ontwikkelaars inschrijven op nog eens drie windgebieden van 700 megawatt voor de kust bij Zuid-Holland en in het noorden van Nederland. Dan zal blijken of de door ABN Amro gesignaleerde trend zich ook in Nederland voortzet.

Bron: ABN Amro | Foto: Andy S-D, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)