03-09-2015 12:24 | Door: Thijs ten Brinck

In een snelle studie naar aanleiding van de rechtszaak over de minimale Nederlandse CO2-reductie zet Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de belangrijkste haalbare maatregelen op een rij.

ECN heeft samen met het planbureau voor de leefomgeving (PBL) in een quickscan uitgewerkt hoe Nederland in 2020 kan voldoen aan de door de rechter opgelegde extra CO2-reductie.

Alle adviezen samen leiden tot een reductie van 16 megaton CO2-equivalenten, maar dan moet het kabinet wel haast maken. De rechter heeft in de klimaatzaak een reductie van 15 megaton CO2-uitstoot opgelegd.

“We hebben ook een ruwe schatting gemaakt van wat nog praktisch mogelijk is als over de hele linie een jaar vertraging in de besluitvorming optreedt”, schrijft ECN in het rapport. “Onze schatting komt bij een dergelijke vertraging uit op ongeveer 13 megaton CO2. Om de 25% reductie te halen is het dus noodzaak niet te wachten met extra maatregelen.”

Kilometerheffing en aardgas

De maatregelen met de meeste en snelste impact zijn volgens ECN het aanpassingen van de maximumsnelheid en kilometerheffing op de weg. Dat levert een reductie van 6 megaton CO2 op.

De inzet van biomassa en aardgas, in plaats van steenkool, in de stroomvoorziening is goed voor 5 megaton. De rest van de vereiste reductie moet komen uit de industrie, landbouw en gebouwde omgeving.

Hoger beroep Klimaatzaak

De rechter heeft in de door milieuorganisatie Urgenda aangespannen klimaatzaak geoordeeld dat Nederland in 2020 minimaal 25 procent minder CO2 uit mag stoten dan in peiljaar 1990.

Dat betekent in de praktijk dat Nederland, bovenop het huidige beleid, een extra reductie van 7 procent moet realiseren. De Nederlandse regering heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Tegelijkertijd is de coalitie van de VVD en PvdA overeengekomen wel de geëiste CO2-reductie te realiseren.

Bron: ECN | Foto: Christopher A. Dominic, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)