21-01-2013 15:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Mitsubishi en Eneco gaan samen het grootste Nederlandse windmolenpark op zee bouwen.  Waarschijnlijk ligt het kostenplaatje rond de €500 mln.

Het nieuwe windenergiepark op zee komt te staan op Luchterduinen, tussen Noordwijk en Zandvoort. Beide partijen nemen een aandeel van 50 procent in het project, dat genoeg stroom gaat opwekken voor 150.000 huishoudens. Dat zijn 30.000 huishoudens meer dan het Prinses Amalia-windmolenpark, momenteel het grootste windmolenpark in de Nederlandse wateren.

Effectievere molens

Vestas gaat 43 windturbines van 3 megawatt per stuk leveren. Deze voorzien elk ongeveer 3.500 huishoudens van stroom. De nog te bouwen windturbines zijn een stuk groter dan de 60 turbines in het Amaliapark die 2 megawatt per stuk leveren.

Eneco en Mitsubishi willen nog niets loslaten over de kosten, maar met het project zullen enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn. Het in grootte vergelijkbare Prinses Amaliapark kostte ongeveer €500 mln .

Tegelijkertijd zullen er in Luchterduinen een stuk minder windturbines hoeven te worden geïnstalleerd, wat een kostendrukkend effect zal hebben.

Meer deals

Het is druk op de windenergiemarkt de afgelopen tijd. Onlangs maakte Mitsubishi bekend een half miljard euro te investeren in vier netaansluitingen uit de Duitse kust. Het Nederlandse TenneT speelt een belangrijke rol bij de installatie.

Eneco houdt daarbij de optie open voor verdere samenwerking met Mitsubishi in België en Groot-Brittannië. Daar heeft het energiebedrijf meerdere windmolenparken volledig of gedeeltelijk in zijn beheer.

Bron: Persbericht

Foto: Persbericht