15-09-2015 12:06 | Door: Thijs ten Brinck

In Vlaanderen is onderzoeksinstituut Vito begonnen met boringen naar aardwarmte op 4 kilometer diepte. Het project zal duurzame warmte leveren. In een latere fase volgt misschien hernieuwbare elektriciteit.

Het grondwater op de testlocatie heeft, op 4 kilometer diepte, naar verwachting een temperatuur van 90 graden Celsius. Warm genoeg om de gebouwen van Vito te voorzien en, als er genoeg water van deze temperatuur beschikbaar is, ook voldoende om huizen en kantoren in nabijgelegen gemeentes te verwarmen.  

Volgens vooronderzoek is er mogelijk water met een temperatuur van 124 graden Celsius beschikbaar. Dan behoort ook een duurzame elektriciteitscentrale tot de mogelijkheden.

Vito kondigde de plannen in april 2015 aan. Toen sprak het instituut van een elektriciteitscentrale met een vermogen van 10 megawatt.

Altijd beschikbaar

Onder het oog van enkele Europese politieke kopstukken en een vijftigtal hoge functionarissen uit China is in het Vlaamse Mol de proefboring naar aardwarmte op grote diepte begonnen.

“Deze proefboring is niet enkel een prachtig onderzoeksproject, maar ook een bron van innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid", zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Volgens Muyters en zijn collega's van Financiën en Economie heeft diepe geothermie zonder twijfel een plaats in de Vlaamse energiemix.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Aardwarmte is vrijwel de enige energiebron in Vlaanderen die tegelijkertijd volledig hernieuwbaar, nagenoeg vrij van broeikasgasemissies, lokaal, continu en variabel inzetbaar is."

Grote belangstelling uit China

De aanwezige ministers en functionarissen uit China kijken met Vito mee om later in eigen land ook aardwarmteprojecten op te zetten. Onder meer in Beijing zou aardwarmte het smogprobleem sterk kunnen verminderen. De bodem in de regio rond de Chinese hoofdstad bevat volgens schattingen genoeg warmte om de stad volledig van duurzame warmte te voorzien.

Volgens Vito is de boring een van de grootste in West-Europa. Het Nederlandse bedrijf Transmark Renewables onderzoekt ook voor ons land de kansen van diepe geothermie.

Bron: Vito | Foto: Erik Wilde, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)