08-02-2013 11:32 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2012 is in Europa 11,6 gigawatt aan nieuwe windparken gebouwd. Dit komt overeen met 11 kolencentrales.

Dit is een stijging ten opzichte van 2011, toen er voor 9,4 gigawatt werd geïnstalleerd. Toch waarschuwt de European Wind Energy Association (EWEA) dat deze stijging wellicht zal stagneren in 2013 en 2014.

"De cijfers voor 2012 weerspiegelen de bestellingen die al gemaakt zijn vóór de golf van onzekerheid die Europa in zijn greep heeft sinds 2011 en die enorm negatieve gevolgen heeft voor de windenergiesector", stelt Christian Kjaer, CEO van EWEA. "We verwachten deze instabiliteit veel duidelijker terug te zien in de bouw van nieuwe windparken in 2013 en 2014."

Nog niet genoeg

11,6 gigawatt is veel, maar volgens EWEA nog niet genoeg. De Europese landen lopen in totaal bijna 2 gigawatt achter op landelijke doelstellingen voor hernieuwbare energie.

Nederland heeft op dit moment 2,4 gigawatt vermogen opgesteld. Daarmee lopen we achter op de doelstelling van 3 gigawatt geïnstalleerd vermogen. “In Nederland zagen we afgelopen twee jaar een terugval in de ontwikkeling van nieuwe windparken. Dat kwam door aanpassingen en onduidelijkheden in het beleid”, zegt Ton Hirdes, directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

Hernieuwbare energie

Het is wel positief dat hernieuwbare energie 69 procent vormde van al het nieuw geïnstalleerde vermogen voor elektriciteitsopwekking in Europa. Windparken vormden 26 procent van het totaal aan nieuw geïnstalleerd elektrisch vermogen.

Foto: Rosa Say