12-02-2013 11:24 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Voor grootverbruikers van energie is het drie keer kassa met minister Kamps plan om ze tegemoet te komen in transportkosten. Ondertussen betaalt de kleinverbruiker.

Het was een kort punt tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken medio januari. Minister Henk Kamp wil de zware industrie in Nederland met €375 mln tegemoetkomen voor de transportkosten van energie. Anders zou de concurrentiepositie van Nederland in gevaar komen en bedrijven over de grens gaan.

Kamps plan volgt na klachten vanuit de zware maakindustrie, onder aanvoering van aluminiumproducent Aldel in Delfzijl. Het bedrijf klaagt over goedkoop aluminium uit Duitsland, waar Berlijn producenten flink ondersteunt met een korting van 50 procent op de transportkosten van energie. Als de Europese Commissie daar geen stokje voor steekt loopt die korting zelfs op naar 100 procent.

Kamp vreest voor de concurrentiepositie van Nederland. De €375 mln wil de minister gebruiken om de Nederlandse industrie van soortgelijke regelingen te laten profiteren.

Drie keer kassa

Dat is de derde manier waarop Den Haag grootverbruikers van energie tegemoetkomt. Zo betalen grootverbruikers ook al aanmerkelijk minder energiebelasting dan kleinverbruikers door een zogenaamd degressief belastingstelsel voor energie. Hoe groter het verbruik, hoe minder er hoeft te worden betaald. De overheid geeft dus kwantumkorting op energiebelasting.

Ter illustratie: een gemiddelde Nederlandse consument betaalt bijna €0,12 per kilowattuur, maar een grootverbruiker boven de 10 miljoen kilowattuur komt weg met minder dan één twintigste van één eurocent (€0,0005) per kilowattuur.

De tweede manier waarop grootverbruikers voordeel genieten is doordat zij minder hoeven bij te dragen aan de SDE+-regeling, Deze subsidie om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen wordt gefinancierd door een opslag op de energierekening van alle Nederlandse bedrijven en consumenten.

Zo betaalt een aluminiumfabriek voor het gros van zijn verbruik 65 keer minder dan een kleinverbruiker. De grootste vervuiler betaalt ook hier het minst.

Alternatieven

Er zijn andere mogelijkheden. Ten eerste zou Kamp zich hard kunnen maken voor Europese regels voor de tarieven van energietransport.

Nog een mogelijkheid is om de Nederlandse industrie daadwerkelijk minder energie te laten gebruiken, zodat het minder kosten heeft. Het budget van €375 mln kan besteed worden op voorwaarde dat bedrijven hun energie-efficiëntie verhogen. Op deze manier wordt ons land duurzamer en verbetert de concurrentiepositie. De €375 mln en de SDE+-regeling zouden daarvoor ingezet kunnen worden.

Foto: Hans S. via Flickr.com