01-10-2015 09:45 | Door: Thijs ten Brinck

Hoogspanningsnetbeerder Tennet ziet de opwekcapaciteit van zonnepanelen en windmolens in 2022 groeien naar 15.000 megawatt. Nu staat er in Nederland ruim 4.000 megawatt.

Tegelijkertijd daalt het geïnstalleerd vermogen aan elektriciteitscentrales op aardgas en steenkool in de komende jaren volgens Tennet met een vijfde. De netbeheerder zet daarom sterk in op het verbinden van het Nederlandse elektriciteitsnet met dat van omringende landen.

kabels

"Vergeet die grenzen, dat zijn obstakels voor het succesvol introduceren van groene energie”, zegt Mel Kroon, CEO van Tennet.

Intensieve samenwerking tussen Europese hoogspanningsnetbeheerders, nieuwe stroomverbindingen tussen landen en de koppeling van systemen zijn volgens de topman nodig om de levering van stroom in de toekomst zeker te stellen.

Het draaiend houden van onrendabele fossiele energiecentrales in gesubsidieerde capaciteitsmarkten moet volgens Tennet niet nodig zijn.

Nieuwe stroomkabels

De komende jaren investeert Tennet in 3.400 megawatt aan stroomkabels naar buurlanden, over zee en over land. Momenteel maken dergelijke kabels het al mogelijk om maximaal 6.000 megawatt aan stroom naar het buitenland te transporteren of juist te importeren.

"Dergelijke verbindingen, die een levensduur hebben van tenminste 40 jaar, verdienen zich in relatief korte tijd terug en zorgen ervoor dat de markten gekoppeld worden”, zegt Kroon. “Hiervan profiteert iedereen in Nederland, omdat we goedkopere duurzame stroom kunnen importeren of, als de prijs in een ander land hoger is, kunnen exporteren." 

Capaciteitsmarkten

Volgens Tennet groeit het vermogen van windparken, zonnecentrales en zonne-energie in de gebouwde omgeving naar 15.000 megawatt, een stijging van maar liefst 360 procent ten opzichte van vandaag.

Omdat enkele kolencentrales verplicht moeten sluiten en verschillende gascentrales door een slechte concurrentiepositie in de mottenballen gaan, zal Nederland de internationale stroomverbindingen nodig hebben om de variërende behoefte aan stroom zo zeker en zo duurzaam mogelijk in te vullen.

In 2022 is er volgens Tennet 2.700 megawatt minder kolenstroom en 1.900 megawatt minder gasgestookt vermogen op afroep beschikbaar. Tennet is erop tegen dat deze fossiele energiecentrales gesubsidieerd stand-by blijven. Dat zou ‘verstoringen veroorzaken in de markt’ ten aanzien van investeringen in vraagsturing en energieopslag en innovatie in het algemeen.

Bron: Tennet | Foto: Attila Malarik (header) & Bruce Guenter (side), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)