02-10-2015 18:53 | Door: Dimitri Reijerman

De elektriciteitsprijs kan omlaag door de accu's van elektrische auto's te benutten voor de opslag van zonne- en windstroom. Ook kan het gebruik van zonnepanelen en elektrische auto's hiermee omhoog.

Dat concludeert CE Delft in een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De onderzoekers stellen in de studie 'Goedkopere stroom door slim laden van EV’s' dat elektrische voertuigen duurzame voordelen bieden voor het groen opwekken van stroom.

Elektrische auto's kunnen, in een smart grid, pieken opvangen in de stroomproductie afkomstig van windmolens en zonnepanelen. Ook het ontladen van de accu's, vehicle-to-grid geheten, kan ingezet worden om onverwachte pieken in de vraag naar elektriciteit op te vangen. Hierdoor hoeven gas- en kolencentrales minder bij te springen, met in potentie lagere stroomprijzen tot gevolg.

Kostenbesparingen

CE Delft stelt in zijn studie dat als Nederland op grote schaal gebruik maakt van dit concept er aanzienlijke kostenbesparingen realiseerbaar zijn. Deze schat CE op € 100 tot € 200 per jaar, per elektrische auto. Een ander voordeel van het slim laden van een grote vloot van elektrische auto's, is dat beide groene technologieën elkaar kunnen versterken in de groei.

Het rapport zal nader besproken worden op de Werkconferentie Topsector Energie 2015. Deze vindt plaats op 5 november.

Bron: CE | Foto: Duurzaam Bedrijfsleven via Flickr Creative Commons