06-10-2015 10:22 | Door: Thijs ten Brinck

Het concept Smart Polder van ingenieursbureau IF Technology uit Arnhem wekt duurzame koude en warmte op bij gemalen, sluizen en andere waterbeheersystemen.

Bodemenergie-expert IF Technology heeft een integraal systeem voor oppervlaktewaterbeheer ontwikkeld. Het concept Smartpolder onttrekt naar behoefte warmte of koude uit de miljoenen kubieke meters water die gemalen dagelijks verpompen.

Tijdens de uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs is Smartpolder is verkozen tot het meest innovatieve duurzame concept uit Oost-Nederland.

WKO opladen

Gekoppeld aan een warmtekoudeopslagsysteem (WKO) biedt het concept volgens IF Technologie extra voordelen. Een WKO zou tijdens de zomer met warm oppervlakte water kunnen ‘opladen’ voor de winter.

IF Technology stelt dat het gebruik van warmte en koude het stroomverbruik van gemalen kan compenseren en het waterbeheer energieneutraal kan maken.

Voor het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam en het Hoogheemraadschap Delfland rekende IF Technology voor dat een Smartpolder-systeem zich binnen acht jaar zal terugverdienen.

Met alleen in Nederland al 5.000 energie-intensieve gemalen heeft het concept een groot toepassingspotentieel. Ook de Delftse start-up Peeeks wil deze gemalen via slimme vraagsturing duurzamer maken.

Bron: Kiemt, Omroep  Gelderland, IF Technology | Foto: bertknot, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)