08-10-2015 07:30 | Door: Thijs ten Brinck

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht plaatsen respectievelijk 4.300 en 2.200 zonnepanelen op hun gebouwen op de Utrechtse Uithof.

De Universiteit Utrecht stelt dat het zonne-energieproject op het Utrecht Science Park tot de tien grootste van Nederland behoort.

Met zeker 1 megawatt aan zonnepanelen levert het duurzame project jaarlijks evenveel stroom als 430 Nederlandse huishoudens gebruiken. De Universiteit Utrecht ontvangt voor het project SDE+-subsidie.

Delft en Utrecht

Met de installatie van respectievelijk 4.300 en 2.200 zonnepanelen op de daken van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht volgen de instellingen hun collega’s uit Delft. Op veertien gebouwen van de TU Delft komen zonnepanelen met een totaal vermogen van 1,2 megawatt.

In juli dit jaar schreef de Utrechtse universiteit een aanbesteding uit voor de aanleg van 1 megawatt aan zonnepanelen, op acht à twaalf daken van de onderwijsinstelling. De installatie voor het UMC Utrecht komt, afgaande op het aantal daken en zonnepanelen, nog bovenop die 1 megawatt.

De partij die de installatie begin 2016 mag aanleggen, is ook voor 15 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

De kennisinstellingen op het Utrecht Science Park hebben de ambitie uitgesproken in 2020 de helft van alle benodigde energie duurzaam op te wekken. Tien jaar later moet het kennispark klimaatneutraal zijn. Behalve in zonnepanelen investeren de partijen ook in duurzame gebouwen en een warmtekoudeopslag. 

Bron: Universiteit Utrecht, TenderNed | Foto: inyucho, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)