12-10-2015 09:37 | Door: Thijs ten Brinck

Het Russische energiebedrijf Rao Es East investeert $ 350 mln in windparken en zonne-energie voor het uiterste oosten van Rusland.

Rao Es heeft in het gebied inmiddels de grootste zonnecentrale binnen de poolcirkel gebouwd. Het Russische energiebedrijf verviervoudigt het vermogen van deze centrale binnen enkele jaren tot 4 megawatt.

De bewoonde kernen in het dunbevolkte toendragebied Jakoetië zijn nu nog bijna volledig afhankelijk van de aanvoer van diesel.

RAO gaat in totaal 178 hernieuwbare energieprojecten realiseren, om het dieselgebruik voor elektricteitsopwekking met 40 procent omlaag te brengen.

De projecten besparen het gebied naar verwachting $ 30 mln per jaar. Een kilowattuur kost de gemeenschappen nu $ 1,5.

Diesel, zon, en wind

“Sinds 2012 hebben we al acht zonneparken en drie windprojecten geïnstalleerd”, zegt Alexei Kaplun, vicedirecteur van Rao Es, tegen Renewable Energy World. “In Jakoetië richten we ons nu op zonnecentrales met een standaard vorm en capaciteit, om de constructie en logistiek te stroomlijnen en zo de kosten verder te verlagen.”

Het gebied maakt nu gebruik van 500 dieselaggegraten, met een gezamenlijk vermogen van 670 megawatt. Het energiebedrijf trekt maximaal zeven jaar uit om daar 146 megawatt aan duurzame elektriciteitscentrales bij te plaatsen.

Bron: Renewable Energy World, Rao Es | Foto: Wikimedia (side) & Maarten Takens (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)