15-10-2015 07:37 | Door: Thijs ten Brinck

Het budget voor de Stimulering Duurzame Energieprojecten (SDE+) is voor 2016 verhoogd naar € 8 mrd. Het Ministerie van Economische zaken biedt daarnaast extra mogelijkheden voor inschrijvingen.

In maart 2016 gaat de eerste fase van de SDE+ in. Ontwikkelaars met plannen voor duurzame energie kunnen dan projecten indienen voor de eerste € 4 mrd van het budget voor 2016. In september komt de tweede helft van het budget vrij.

Door de subsidieregeling twee keer in plaats van één keer per jaar open te stellen hoopt het ministerie van Economische Zaken (EZ) haalbare duurzame energieprojecten sneller te realiseren.

Overtekend

Dit jaar was er in de SDE+ € 3,5 mrd beschikbaar. Sinds 31 maart 2015 hebben projectontwikkelaars aanvragen voor wind- en zonneparken, mestvergisters en andere duurzame energievormen ingediend. Al snel bleek dat het subsidiebedrag dit jaar volledig opgaat. De laatste aanvragers wachten echter nog steeds op een bevestiging of afwijzing voor hun project.

Met de dubbele openstellingen hebben indieners van relatief goedkope hernieuwbare energieprojecten eerder zekerheid over de subsidie en kunnen ze direct aan de slag. Met de verhoging van het budget en de dubbele openstelling hoopt EZ zelf het overheidsdoel van 14 procent duurzame energie in 2020 zekerder te stellen.

Bron: RVO | Foto: EssentNieuws, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)