01-03-2013 11:52 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Kiwa trekt eerder uitgesproken claims over de slechte kwaliteit van zonnepanelen terug. Wel pleiten ze voor een register en kwaliteitscontrole.

Een bericht van keuringsorganisatie Kiwa over rendementsproblemen van Nederlandse zonnepanelen zorgde vorige week voor opschudding.  Er werd geclaimd dat de helft van de zonne-energie installaties in Nederland over 10 jaar nog maar 60 procent rendement zouden leveren, terwijl ze volgens de fabrikant na 20 jaar nog 80 procent rendement moeten kunnen opleveren. De onafhankelijke adviseur Mr. Sunshine was verantwoordelijk voor deze claim.

Inmiddels heeft Kiwa de claims weer ingetrokken. Volgens de organisatie werd ten onrechte de conclusie getrokken dat zij van mening zijn dat  een groot aantal zonneproducten ondeugdelijk zijn. Daarnaast gaat het keuringsinstituut zich beraden op de samenwerking met Mr. Sunshine, omdat deze naast ‘onafhankelijk adviseur’ ook leverancier van zonnepanelen blijkt te zijn.

Geheimhoudingsplicht

De nieuwe stellingname van Kiwa is dat de helft van de door hen beoordeelde producten niet aantoonbaar en herleidbaar voldoen aan de eisen. Volgens het instituut is deze bewering gebaseerd op intensief onderzoek dat bestaat uit eigen bevindingen sinds 2009. Zoals resultaten uit testen, inspecties van productielocaties en beoordeling van conformiteitsdossiers uitgevoerd in opdracht van derden.

Helaas zegt het instituut zich te moeten houden aan geheimhoudingsplicht tegenover opdrachtgevers, dus kan Kiwa geen details over het ‘intensieve onderzoek’ naar buiten brengen. Daarnaast heeft Kiwa in oktober 2012 een kwaliteitsregister voor zonnepanelen gestart. Dit register zou de markt transparanter moeten maken en de problemen met de herleidbaarheid van claims over rendementen moeten oplossen.

Bron: Energiebusiness

Foto: M. Breet via Flickr.com