05-02-2019 16:09 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De energietransitie is wereldwijd in volle gang. De shift moet gemaakt worden van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Van aardolie en aardgas naar waterstof, biogas, zonne-energie, windenergie, industriële restwarmte en geothermie. Maar hoe staat het er nu voor en wat zijn de kansen van de energietransitie? In een insight report zetten wij die vragen op een rijtje.

Het invullen van de klimaatafspraken gaat het wereldwijde energielandschap onherroepelijk en drastisch veranderen en die verandering is nu al aan de gang. Om een voorbeeld te geven: in 2016 wekten windmolens in Europa al meer energie op dan kolencentrales en naar verwachting blijft het aandeel van windenergie in de Europese energiemix alleen maar stijgen. Die trend beperkt zich niet alleen tot windenergie.

Niet alleen het opwekken van duurzame energie is een uitdaging, ook distributie is een vraagstuk. Voor een stabiel energienetwerk is balans tussen vraag en aanbod van levensbelang. Die balans wordt nu nog geboden door gas- en kolencentrales die bij- en afgeschakeld kunnen worden.

Mogelijkheden zijn er in ieder geval te over: energieopslag op verschillende manieren, het omzetten van elektriciteit naar waterstof (om het op die manier te gebruiken of op te slaan), slimmer en op andere tijden energie gebruiken, elektrische auto’s inzetten als externe en tijdelijke batterijen, vraag en aanbod slimmer aan elkaar verbinden; het zijn slechts een paar voorbeelden van oplossingen waar de energietransitie om vraagt.

 

Afbeelding: Adobe Stock