27-08-2019 14:15 | Door: Bas Joosse

In de toekomst wordt het voor gemeenten mogelijk om gebouweigenaren te verplichten om hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe maatregel om dit mogelijk te maken.

Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Nieuwe gebouwen moeten met deze eisen het energiegebruik verlagen. 

Lees ook: Alle BENG-eisen op een rij

Verplichting

Met de nieuwe regeling wil het ministerie het mogelijk maken dat eigenaren van nieuwe gebouwen die niet onder de BENG-eisen vallen, toch verplicht worden om hun dak te gebruiken voor duurzame energieopwekking of klimaatadaptatie. Het gaat hierbij volgens het ministerie bijvoorbeeld om onverwarmde industriehallen. In de BENG-eisen is al een minimaal aandeel voor hernieuwbare energie opgenomen.

Met de nieuwe regels krijgen gemeenten ook de mogelijkheid om bij bestaande gebouwen het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Hierbij kunnen gemeenten meer individueel maatwerk leveren, stelt Wiebes. “Soms is duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar als hier financiële mogelijkheden tegenover staan, zoals een subsidie. Of wanneer wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie”, schrijft de minister.

Lees ook: Tweede Kamer wil af van dubbele belasting op energieopslag

Landbouw en natuur ontzien

Het kabinet hoopt met de nieuwe regels daken beter te kunnen benutten voor zonnepanelen, zodat de landbouw en de natuur zoveel mogelijk worden ontzien. In september 2018 vroegen kamerleden van ChristenUnie, VVD, CDA en D66 de regering om een strategie daarvoor op te stellen. Het kabinet wil dat gemeenten actief gebruikmaken van de nieuwe regeling.

Bronnen: ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Tweede Kamer | Afbeelding: Adobe Stock