23-12-2019 16:30 | Door: Marc Seijlhouwer

Energiebedrijf Eneco contracteert drie batterijen van S4 Energy om duurzame stroom op te slaan op het moment dat hij niet gebruikt kan worden. Zo krijgt Eneco een betere prijs voor de elektriciteit en gaat er geen duurzame stroom verloren.

De drie batterijen hebben een gezamenlijk vermogen van 25 MW en komen op drie verschillende plekken in Nederland te staan. Dat vermogen is genoeg om de energiebehoefte voor 60.000 huishoudens te balanceren, aldus Eneco.

Fossiele brandstof

De batterijen zorgen ervoor dat er geen gas- of kolencentrales bijgeschakeld hoeven te worden op het moment dat het aanbod van zon en wind minder is, zoals tijdens de avonduren. “Dit systeem kan de functionaliteit die traditioneel door fossiel gestookte centrales wordt geleverd – het op afroep leveren van elektriciteit – grotendeels overnemen. Dat levert een flinke impuls aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen,” vertelt Lucien Wiegers, commercieel directeur Trading van Eneco.

Daarnaast helpt een batterij om het elektriciteitsnet te ontlasten. Op steeds meer plekken kan het net het toegenomen aanbod van zonne- of windparken nauwelijks aan. Dat vraagt om kostbare en tijdrovende verzwaring van het net. Met batterijen kan je de toevoer van elektriciteit beter doseren én op het perfecte moment inzetten.

Meer duurzame stroom

De drie batterijen zijn nog niet geplaatst. “S4 plaatst ze zo snel als technisch mogelijk”, vertelt de woordvoerder van Eneco aan de telefoon. Waar de batterijen precies komen, daar doet Eneco geen uitspraak over. Wel laat de woordvoerder desgevraagd weten dat uitbreiding van de batterijen goed mogelijk is. Als het aanbod van duurzame stroom in de toekomst toeneemt, kunnen er meer plekken met batterijen komen én de batterijen kunnen een grotere capaciteit krijgen.

Bron: Eneco/S4 Energy | Beeld: Winchell Joshua