23-03-2020 17:54 | Door: Marc Seijlhouwer

TenneT staat op het punt om het tweede ‘stopcontact’ voor offshore windturbines te installeren. Dit stopcontact zorgt ervoor dat de stroom van windpark Borssele III en IV naar de kust komt. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de stopcontacten, die een belangrijke rol spelen in een betaalbare energietransitie.

TenneT wilde het stopcontact afgelopen zondag installeren, maar door de storm waren de golven te hoog. Nu gaat het volgens de woordvoerder ergens deze week gebeuren. Als dat goed gaat, is het platform vanaf september klaar om de groene stroom van windparken Borssele III en IV naar de kust te brengen. Met een kabel van 67 kilometer lang wordt 700 megawatt aan vermogen van de windparken voor de Zeeuwse kust naar het transformatorstation gebracht.

Energietransitie goedkoper maken

Dit is het tweede ‘stopcontact’ dat TenneT installeert. De eerste kwam vorig jaar en was een mijlpaal voor de energietransitie. Toen de overheid in 2015 besloot dat de staat de aansluiting van offshore windparken moest regelen, was het aan TenneT om een aansluitingsmethode te vinden.

Lees ook: Hoe ziet de wereld er uit als er dag en nacht groene stroom is

De overheid maakte deze beslissing, omdat hiermee de kosten van een windpark voor investeerders dalen; de aansluiting is immers voor kosten van de staat. TenneT denkt aanzienlijk minder geld kwijt te zijn dan wanneer elk windpark zijn eigen aansluiting moet regelen. Door schaalvergroting en ervaring weet TenneT beter hoe je een windpark aansluit op het net dan individuele partijen, is het idee.

Gigantische windparken

In 2030 moet 40 procent van de Nederlandse duurzame stroom van offshore wind komen. Daarom heeft TenneT de komende jaren nog veel meer stopcontacten op de rol staan. In 2027 en 2029 worden twee gigantische windparken van elk 2 gigawatt aangesloten. Deze parken liggen zo ver van de kust dat de stopcontacten daar gelijkstroom in plaats van wisselstroom gebruiken. Gelijkstroom kent minder verlies bij transport, waardoor er meer groene stroom het net in komt.

Ondertussen denkt TenneT ook na over andere manieren om duurzame elektriciteit te gebruiken. Zo werkt het aan een plan om 'energie-eilanden' te bouwen in de Noordzee. Daar wordt de elektriciteit omgezet in waterstof, die makkelijker getransporteerd kan worden. Zo wordt het elektriciteitsnet ontlast.

Lees ook: Onderzoek naar energie-eilanden in de hele Noordzee

Bron: TenneT