25-09-2020 14:53 | Door: Teun Schröder

TNO, AkzoNobel en Emergo hebben een thermische zonnecollector ontworpen die warmte van de zon gebruikt om een gebouw te verwarmen. De collectoren worden aangebracht op de gevel zodat een groot oppervlakte gebruikt wordt voor energieopwekking. De eerste gymzaal is inmiddels met het systeem bedekt.

Het zonthermische gevelsysteem is omgedoopt tot FITS, Façade panel with Invisible Thermal Solar collector. Door de gevel te bedekken met zonnecollectoren wordt het volledige geveloppervlak van een gebouw gebruikt om warmte op te wekken. Met een warmtepomp kan de gewonnen energie uit de zon gebruikt worden voor de verwarming van het pand. Door een speciaal ontwikkelde coating wordt ook de warmte uit het onzichtbare deel van het zonnespectrum geabsorbeerd.

Vervolgens wordt de geabsorbeerde warmte aan de achterkant afgegeven aan een buizensysteem. Niet alleen kan FITS een gebouw verwarmen, het systeem is ook in staat om te koelen in de warme zomermaanden.

Het oog wil ook wat

Naast dat FITS functioneel en rendabel is, ziet het er volgens de onderzoekers ook nog eens mooi uit. “Het doel was om esthetisch aantrekkelijke gevels te ontwerpen, omdat dat bijdraagt aan de acceptatie van het toepassen van duurzame energieconcepten”, legt Sanne van Leeuwen van TNO in een verklaring uit.

"Doordat bij renovaties de gebouwschil vaak ook wordt aangepakt om de isolatiewaarde te verbeteren, ontstaat er een win-winsituatie door deze zonnecollector direct te integreren in een gevelpaneel". Van Leeuwen benadrukt dat FITS uiteraard ook toepasbaar is bij nieuwbouw.

Gymzaal in Almere

Het systeem is inmiddels op kleine schaal getest, met veelbelovende resultaten. Na een proef bij de testfaciliteit van TNO in Eindhoven, is onlangs de eerste pilot gestart. Bij de renovatie van een gymzaal in Almere is ruim 100 vierkante meter aan gevelcollectoren geplaatst.

“We verwachten dat dit concept uiteindelijk op grotere schaal succes kan hebben. Het kan bijdragen aan de transitie om Nederland van het gas af te helpen. We zien bij de monitoring van de gymzaal in Almere dat het concept werkt. En het draagt bij aan ons grotere doel, het ontwikkelen van duurzame renovatieconcepten”, zegt Van Leeuwen.

Bron: TNO | Beeld: Emergo