28-10-2015 14:27 | Door: Dimitri Reijerman

BNG Bank heeft een duurzame obligatielening ter waarde van € 650 mln uitgegeven. Het geld gaat naar 97 gemeenten die in bepaalde categorieën het meest duurzaam zijn.

De uitgifte van de green bonds, met een couponrente van 0,125 procent, is de tweede duurzame lening van de bank. Bij de eerste uitgifte in 2014 was de duurzame lening nog goed voor een bedrag van € 500 mln.

BNG Bank, die zich volledig richt op overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, zal de opbrengsten verdelen over 97 gemeenten. Deze gemeenten zijn geselecteerd volgens een methodologie van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg. De ontvangers kunnen zelf bepalen welke duurzame projecten met het geld gefinancierd worden.

De gehanteerde categorieën zijn divers; BNG Bank noemt onder andere ‘100.000+’, ‘krimpgemeenten’, ‘groene gemeenten’ en ‘voormalige industriële gemeenten’. In de categorie met meer dan 100.000 inwoners vallen de gemeenten Westland, Utrecht en Delft.

BNG Bank lost de duurzame lening in 2020 af. De lening wordt uitgebracht door Credit Agricole, JP Morgan en HSBC.

Bron: BNG Bank | Foto: By Avij (talk · contribs) (Own work) [ECB decisions ECB/2003/4 and ECB/2003/5 or Public domain], via Wikimedia Commons