02-11-2015 18:58 | Door: Dimitri Reijerman

Onder de paraplu van The Prince of Wales Corporate Leaders Group roepen multinationals op om tijdens de COP21-klimaatconferentie CO2-uitstoot te beprijzen en subsidies op fossiele energie terug te dringen.

De oproep van vierhonderd multinationals, waaronder bedrijven als Coca Cola en Starbucks, is gericht aan de ministers van Financiën die deelnemen aan de COP21-conferentie in Parijs later deze maand. In de open brief vragen de ondernemingen om duidelijke stappen richting CO2-beprijzing.

Ook willen de ondertekenaars afschaffing van de 'perverse' subsidies voor fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool. De IEA schatte de wereldwijde subsidies voor fossiele brandstof wereldwijd in 2013 nog op $ 548 mrd.

Een overeenkomst op de COP21-bijeenkomst moet naast duidelijke doelstellingen om CO2-emissies te verminderen, ook elementen bevatten waarin landen beloven elke 5 jaar hun klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Ter controle noemt The Prince of Wales Corporate Leaders Group transparantie en mechanismen om gedane toezeggingen te controleren een belangrijk onderdeel van een slotakkkoord.

Aantrekkelijker om te investeren

De bedrijven denken dat, als een akkoord deze onderdelen bevat, het aantrekkelijker wordt om te investeren in een low carbon economy. Bovendien moeten staten bereid zijn om projecten te financieren die het klimaatprobleem aanpakken, met name in minder ontwikkelde economieën.

De Prince of Wales heeft op persoonlijke titel al aangegeven dat hij voorstander is van het beprijzen van CO2-emissies. Volgens The Sydney Morning Herald kwam de prins daarmee mogelijk op ramkoers te liggen bij een bezoek in Australië, een land dat zich als een van de weinige ontwikkelde landen heeft uitgesproken tegen het beprijzen van CO2-uitstoot.

Bron: The Prince of Wales Corporate Leaders Group, The Sydney Morning Herald | Foto: NASA