03-11-2015 10:39 | Door: Dimitri Reijerman

De Nederlandse banken zeggen meer inzicht te willen in welke mate bedrijven vervuilen. Met deze informatie kunnen zij beter hun investeringsbeslissingen nemen. Ook pleiten de banken voor CO2-beprijzing.

Dat stellen elf banken in een gemeenschappelijke verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De banken claimen zelf transparant te zijn over de klimaatimpact van hun bedrijfsvoering, maar meer inzicht te willen in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven waarin het investeert of een belang heeft.

Volgens de NVB zijn niet alle bedrijven verplicht om hun CO2-emissies openbaar te maken. Daarom moeten financiële instellingen zelf een inschatting maken op de klimaatimpact van deze ondernemingen. De Nederlandse overheid moet in de ogen van de banken bedrijven die niet transparant zijn over hun milieu-impact meer stimuleren dit alsnog te doen.

CO2-beprijzing

De Nederlandse banken pleiten in aanloop naar de COP21-top in Parijs voor CO2-beprijzing, mits deze 'reëel' is. De NVB stelt dat een heffing op de uitstoot 'een essentiële randvoorwaarde' is voor de transitie naar een duurzame economie.

Met een CO2-heffing zijn volgens de banken investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking financieel haalbaar, zodat doelen als een aanzienlijke emissiereductie in 2050 en een temperatuurstijging van niet meer dan 2 graden Celsius in zicht komen.

Meer statements vanuit het bedrijfsleven

Niet alleen banken spreken zich in aanloop naar de COP21-conferentie in Parijs uit over het mondiale klimaatbeleid, ook een grote groep multinationals pleit voor het beprijzen van CO2-emissies. De VN, organisator van de klimaatconferentie, is voorzichtig optimistisch over de kansen op COP21, maar stelt nog wel dat de ingediende plannen niet ver genoeg gaan.

Bron: NVB | Foto: By Thomas Wolf (Der Wolf im Wald) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons