14-03-2013 16:56 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Wanneer de staat New York overstapt op hernieuwbare energie, kunnen de investeringen dankzij lagere gezondheidskosten binnen 17 jaar terug worden verdiend.

Dit melden Amerikaanse onderzoekers van de Stanford Woods Institute for the Environment en Precourt Institute for Energy. Ook wetenschappers van de Cornell University en University of California-Davis werkten mee aan het rapport. Ze stelden een groot plan van aanpak samen voor duurzame investeringen, waardoor de staat New York afscheid kan nemen van fossiele energie. De investeringen kunnen binnen 17 jaar worden terugverdiend.

Ze berekenden namelijk dat de slechte luchtkwaliteit die door fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, indirect grote gevolgen heeft voor de inwoners van de staat New York. Niet alleen worden jaarlijks 4000 doden aan luchtvervuiling gekoppeld, ook bezorgt het de staat jaarlijks $33 mrd (€25,5 mrd) aan gezondheidskosten. Dit is in totaal 3 procent van het BBP van de staat.

Ambitieus maar haalbaar

De onderzoekers koppelden de gezondheidskosten direct aan investeringen in duurzame energie. Fossiele brandstoffen moet volgens hen massaal vervangen worden voor on- en offshore windmolens, aardwarmte, getijdenenergie en zonne-energie. Ook de installatie van een laadnetwerk voor elektrische auto’s maakt onderdeel uit van de plannen.

Het zijn grootste plannen, maar allemaal commercieel haalbaar. Alleen getijdenenergie zit nog in een beginfase, maar hier lopen inmiddels meerdere pilots van in de staat New York.

Europese kosten

In Nederland veroorzaken kolencentrales indirect jaarlijks zo’n €386 mln aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving, bleek vorige week. De European Health and Environment Alliance (HEAL) berekende ook dat alle kolencentrales in de EU jaarlijks verantwoordelijk zijn voor in totaal 18.200 miskramen, 2,1 miljoen dagen medicijngebruik, 4,1 miljoen ‘verloren’ werkdagen en 28,6 miljoen situaties met ademhalingsklachten. Dit zorgt in de Europese Unie voor een totale schadepost van maximaal €42,8 mrd per jaar.

Bron: Clean Technica

Foto: Kaysha via Flickr.com