16-11-2015 12:12 | Door: Dimitri Reijerman

De econoom Thomas Piketty roept investeerders in aanloop naar de COP21-klimaatconferentie in Parijs op om te desinvesteren in bedrijven die in fossiele brandstoffen handelen.

Volgens Piketty, auteur van de bestseller 'Kapitaal in de 21 eeuw', geven zowel economie, ethiek als wetenschap op dit moment een duidelijk signaal naar de markt toe: zich maatschappelijk verantwoordelijk voelende investeerders moeten desinvesteren in de fossiele sector.

Piketty stelt dat het business model van de huidige energiebedrijven die fossiele brandstoffen winnen niet langer te rijmen is met 'de werkelijkheid'.

Duurzame economie

De Franse econoom schrijft in zijn open brief in The Guardian dat bedrijven in de olie-, gas- en steenkolensector zich moeten richten op duurzame energiebronnen. Piketty ziet echter het tegenovergestelde gebeuren: er stroomt meer geld naar het zoeken naar en in de toekomst winnen van fossiele bronnen. De econoom stelt dat deze grondstoffen juist in de grond moeten blijven om klimaatverandering tegen te gaan.

Piketty wijst er op dat grote investeringsfondsen als Norwegian Sovereign Wealth en Rockefeller Brothers Fund al desinvesteren uit de fossiele sector. In aanloop naar de COP21-conferentie stelt de econoom dan ook dat niet alleen private investeerders maar ook overheden hun investeringen in deze sector moeten afbouwen.

Bredere trend

Niet alleen vanuit de maatschappij klinkt de roep om te desinvesteren in de fossiele sector steeds luider: ook sommige overheden leggen bij wet vast dat zij niet langer geld willen steken in olie, kolen en gas. Ook pensioenfondsen, zowel in Nederland als in het buitenland, lijken hun investeringsbeleid aan te passen.

Bron: The Guardian | Foto: By Gavin Schaefer (Uxud) (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons